Znajdujesz się na: Strona główna »Nauka, Kursy »inne szkolenia » PROFESJONALNY PRACOWNI...
Treść ogłoszenia
Opis:

PROGRAM:
Funkcjonowanie firmy: 1h
Formy prawne przedsiębiorstw
Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i różne sposoby rozliczania


Zakładanie działalności gospodarczej: 4h
Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy
Obowiązki związane z zakładaniem działalności gospodarczej
Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej


Dokumenty księgowe: 1h
Rodzaje dokumentów księgowych
Elementy dokumentu księgowego
Sporządzanie dokumentów księgowych


Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 4h
Sporządzanie listy płac
Wyliczanie umów zleceń
Wyliczanie umów o dzieło


Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 4h
Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
Podstawa wymiaru ubezpieczeń
Zasady rozliczeń z ZUS
Deklaracje zgłoszeniowe ZZA, ZUA
Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
Kartoteka przychodów pracownika
Deklaracje PIT4R i PIT 11


Zobowiązania podatkowe-podatek od wartości dodanej (VAT): 2h
Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji. Deklaracja VAT-R
Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
Ewidencja dla celów podatku VAT
Rejestr sprzedaży
Rejestr zakupów


Zobowiązania podatkowe-podatek od osób fizycznych Podatkowa księga PKPiR: 8h

Rodzaje dokumentów księgowych oraz ich ewidencja w podatkowej książce przychodów i rozchodów
Dokumenty zakupu i sprzedaży
Dokumenty wewnętrzne
Sposób prowadzenia ewidencji księgowej
Kolumny PKPiR
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek progresywny
Podatek liniowy
Zamkniecie miesiąca
Zamknięcie roku
Ewidencja obrotu magazynowego w PKPiR – okresowe ustalanie stanu zapasów
Zamknięcie okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem inwentaryzacji


Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8h
Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
Kartoteka płatnika
Wprowadzanie danych ubezpieczonych
Kartoteka ubezpieczonego
Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych druki ZUA, ZZA,
Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, DRA


Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Podatkowa: 16h
Zakładanie nowej bazy danych
Omówienie konfiguracji firmy
Wprowadzenie banków, urzędów, właścicieli
Wprowadzenie kontrahentów
Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
Dodawanie nowych rejestrów kasowo-bankowych
Definiowanie nowych rejestrów VAT
Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
Sporządzanie deklaracji VAT-7
Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do KPiR
Zapisy bezpośrednie w KPiR
Rozliczanie samochodów
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja środków trwałych
Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę i umów cywilnoprawnych
Sporządzanie listy płac
Naliczanie wypłat
Sporządzanie wydruków


Etyka i kultura zawodu: 2 h

Autoprezentacja
Strój
Profesjonalna obsługa klientów


Obowiązki asystentki-sekretarki, organizacja pracy biura: 6 h

Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
Obieg dokumentów w firmie - koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
Korespondencja biurowa


Sporządzenie dokumentacji: 6 h

notatki
protokoły
zaproszenia
notatki służbowe
zaświadczenia


Obsługa urządzeń biurowych: 2 h

skaner, drukarka, kserokopiarka

TERMIN I CENA KURSU:

12.05.2018 - 17.06.2018
WEEKENDOWY - ZAJĘCIA: SOBOTA I NIEDZIELA OD 9:00 DO 15:00

DATY ZJAZDÓW:

12-13 MAJA
26-27 MAJA
9-10 CZERWCA
16-17 CZERWCA

CENA 1100 ZŁ/64 H

WYKŁADOWCY:
Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

WARUNKI NAUKI:
• wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
• w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
• na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
• pracujemy na autorskich programach nauczania

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?
zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
certyfikat znajomości OPTIMY Księga Podatkowa - wydawany przez producenta programu

DOKONAĆ ZAPISU MOŻNA NASTĘPUJĄCO:
• napisać e-maila biuro@kursywkrakowie.pl
• 537 377 770

ZAPRASZAMY!!!

Zdjęcia
Miniaturki: (kliknij żeby powiększyć)
PROFESJONALNY PRACOWNIK BIUROWY
Kontakt
E-mail:
Telefon:
-537377770
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: